Kunstatelier Pita met realitische stillevens van Pita Vreugdenhil


De techniek

Pita Vreugdenhil toont in haar werk een duidelijke voorkeur voor stillevens, uitgevoerd in olieverf op linnen of paneel. Pronkzucht en symboliek als doel van het stilleven is reeds lang uit het oog verdwenen en heeft inmiddels plaats gemaakt voor een eenvoudige, vaak sobere keuze van onderwerpen. De herkenbaarheid staat centraal, alleen de tijd heeft zijn sporen nagelaten. Met uiterste precisie worden de voorwerpen in een weloverwogen compositie, veelal in combinatie met vruchten en/of bloemen, geschilderd. Het totaalbeeld moet zorgdragen voor een harmonieus geheel, waarbij de objecten ieder een eigen ruimte, maar tegelijk een relatie met elkaar hebben. Detaillering en stofuitdrukking zijn daarbij niet alleen van belang. Een subtiel spel van licht en schaduw, vorm en kleur laat de realiteit overgaan in een zichtbare stilte. Het bekende krijgt iets geheimzinnigs. Haar schilderijen worden opgebouwd uit dunne lagen verf, volgens het nat in nat principe. Met houtskoolpotlood wordt eerst een schets op het linnen cq het paneel gemaakt, waarna de eerste dunne laag verf wordt opgezet. Het werk heeft dan het aanzien van een aquarel. Over de eerste laag komen een aantal vervolglagen, waarmee de kleuren worden versterkt of juist getemperd en accenten worden aangebracht. Door met transparante kleurtonen het werk te glaceren bereikt het schilderij haar voltooiing. Door deze wijze van werken is er sprake van een langdurig proces. Laag na laag ontstaan lijn, vorm en kleur. Gemakzuchtige oplossingen voldoen niet, er is sprake van geduld, concentratie en veel uithoudingsvermogen. Na iedere laag verf moet een droogtijd in acht worden genomen, die varieert van enige dagen tot soms enkele weken.Ondanks het feit dat er meestal aan meerdere schilderijen tegelijk wordt gewerkt, blijft de productie van de realistische schilder klein

naar boven

Het proces

DE COMPOSITIE

De compositie

De compositie is bepalend voor een goed schilderij, het is mede bepalend voor de uiteindelijke schoonheid.
Het is niet zo maar een willekeurige combinatie van verschillende attributen, maar een doordacht evenwichtig plaatsen van voorwerpen, die in relatie tot elkaar staan.

DE TEKENING

De tekening

Met houtskool wordt de tekening van de compositie op het linnen aangebracht.

VERF EN KLEUR

Verf en kleur

Na het tekenen begint het mengen van de kleuren, welke in beginsel de basis vormen voor het schilderij.

DE EERSTE FASE

Eerste fase

Het schilderij wordt vervolgens in de eerste verflaag opgezet.
De verf wordt met terpentijn verdund om in een dunne transparante laag te worden opgebracht.

DE TWEEDE FASE

Tweede fase

Als de eerste laag is opgedroogd, wordt met een dikkere verflaag het schilderij opgebouwd.
De voorwerpen worden kleurrijker en de verf begint meer body te krijgen.

DE ACHTERGROND

Achtergrond

De achtergrond bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer van het schilderij en mag dan ook zeker niet als bijzaak of ondergeschikt worden beschouwd.

DE DERDE FASE

Derde fase

Na het drogen van de verf, wat soms wel twee tot drie weken kan duren, worden de laatste detailleringen en glimlichten aangebracht.
Als ook dit onderdeel van het proces is voltooid, kan met glaceren worden begonnen.
Door middel van glaceren wordt een dunne transparante kleur aangebracht, die de oorspronkelijke kleur beinvloedt, waardoor de kleur meer diepte en uitstraling krijgt.

HET EINDRESULTAAT

Eindresultaat

Als laatste handeling wordt het schilderij gesigneerd en na het drogen voorzien van een retoucheervernis.
Het schilderij is nu voldoende beschermd tegen invloeden van buitenaf.
Een bijpassende lijst, die samen met het schilderij een eenheid vormt, maakt het geheel compleet.
Het hele proces heeft dan ongeveer drie maanden in beslag genomen.
Als de verf na ongeveer anderhalf jaar "echt" droog is kan het schilderij worden voorzien van een slotvernis.

naar boven
Kunstatelier Pita, Emst
© webdesign: Cor Vreugdenhil
Realistische stillevens: Pita Vreugdenhil